Tuesday, August 25, 2009

Persidangan Pegawai Psikologi Perkhidmatan Awam

Pada 18-19 Ogos 2009 lalu, Persidangan Pegawai Psikologi Perkhidmatan Awam telah dilangsungkan di Dewan Melati, Perbadangan Putrajaya. Persidangan ini telah dihadiri oleh seramai 250 orang pegawai psikologi daripada pelbagai kementerian, jabatan, badan berkanun dan agensi.

Sempena persidangan ini, PSiPA telah merumuskan empat resolusi untuk dicadangkan kepada pihak kerajaan melalui JPA. Resolusi ini telah disampaikan kepada Y.Bhg. Dato' Ab. Khalil Ab.Hamid yang mewakili Y.Bhg. Tan Sri Ismail Adam, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam ketika majlis penutup persidangan pada 19 Ogos.

Diharap agar resolusi yang dikemukakan dapat diambil pertimbangan oleh pihak kerajaan demi menjaga kepentingan dan kelangsungan kerjaya pegawai psikologi.

No comments:

Post a Comment

Sila kemukakan komen yang konstruktif dan relevan