Wednesday, November 25, 2009

PSIKOLOGI DAN ANDA (2)

Interaksi Ibubapa dan Pengaruhnya pada Personaliti dan Peribadi Bayi

Sekumpulan penyelidik yang dipimpin oleh Dr. Benjamin B. Lahey dari University of Chicago, dan artikel yang disiarkan dalam Journal of Abnormal Child Psychologymenunjukkan penemuan potensi dari pembelajaran ketrampilan yang diperlukan oleh ‘ibubapa baru’ bagi mendidik anak-anak pada zaman yang serba mencabar ini.

Kajian yang telah dilakukan, melibatkan 1863 anak dan ibu di Amerika (kajian longitudinal) yang melihat perkembangan bayi hingga mereka berusia 13 tahun. Mereka menemukan bahwa anak yang ibunya memberikan cukup banyak dorongan intelektual selama tahun pertama kehidupannya seperti membacakan sesuatu untuk mereka, mengajak mereka berbual, dan membawa mereka keluar rumah dan sebagainya didapati tidak terlalu mempunyai masalah serius dalam perilakunya.

Selain itu, dapatan kajian mendapati bawah jika bayi menunjukkan masalah perilaku ketika bayi seperti merengek tanpa mengira waktu, cerewet, mempunyai mood yang tidak dapat dijangka, didapati mempunyai masalah tingkahlaku khususnya dalam usia persekolahan seperti suka keluar kelas atau tidak tidak memberi tumpuan pada pelajaran, mengganggu rakan-rakan, atau tidak mematuhi peraturan atau teguran ibubapa/guru.

Sebaliknya, bayi yang tidak cerewet, merengek bila berkehendakkan sesuatu (lapar atau lampin basah) mereka ini dikategorikan sebagai bayi-bayi yang ‘berisiko rendah’ untuk membuat masalah dikemudian hari khususnya pada usia persekolahan. Bayi yang ‘berisiko rendah' adalah bayi yang mana ibunya memberi cukup dorongan intelektual di masa bayi - misalnya dengan membacakan sesuatu untuk mereka atau mengajaknya keluar rumah secara teratur. Pola didikan tersebut dilihat sebagai cerminan yang baik bagaimana perhatian dan kasih sayang ibubapa disalurkan pada bayi secara umum.

Ditambah dengan sistem didikan berterusan hingga ke usia 1 tahun, adalah proses pengembangan bahasa bagi anak-anak untuk berkomunikasi dan bersosialisasi.Hal ini menjadi panduan khususnya bagi ibubapa bekerja. Isu masalah disiplin disekolah mungkin dapat dibendung, bila perhatian penuh dan cara didikan intektual diberikan kepada bayi sehingga usia 1 tahun, seperti kajian yang telah dilakukan.

Ibubapa sebenarnya memainkan peranan yang maha besar dalam mendidik anak-anak, bukanlah sistem pelajaran atau guru-guru di sekolah semata-mata. Rakan Pembimbing Jabatan Perdana Menteri telah didedahkan dengan proses perkembangan manusia. Mungkin para pembaca boleh berjumpa dengan Rakan Pembimbing bagi mengetahui apakah format/formula didikan intektual yang khusus untuk bayi hingga usia 1 tahun ini kerana waktu usia ini adalah waktu usia yang penting dalam membentuk personaliti dan peribadi anak.


Raja Kamariah binti Raja Mohd Khalid
Pegawai Psikologi
Jabatan Perdana Menteri

No comments:

Post a Comment

Sila kemukakan komen yang konstruktif dan relevan